RZECZPOSPOLITA  GOSPODARNA
JAN KOZIAR                                                                                 www.rp-gospodarna.pl
STRONA GŁÓWNA WPROWADZENIE POLITYKA  GOSPODARCZA WŁASNOŚĆ PRACOWNICZA
SPÓŁDZIELCZOŚĆ ŚWIAT TRANSFORMACJA USTROJOWA
POLITYKA POLSKA INNE
ZAGADNIENIA USTROJOWE
FILOZOFIA