RZECZPOSPOLITA  GOSPODARNA
JAN KOZIAR                                                                                 www.rp-gospodarna.pl
STRONA GŁÓWNA WPROWADZENIE POLITYKA  GOSPODARCZA WŁASNOŚĆ PRACOWNICZA
SPÓŁDZIELCZOŚĆ ZAGADNIENIA USTROJOWE TRANSFORMACJA USTROJOWA
POLITYKA FILOZOFIA UZUPEŁNIENIA
maj 2017

By stał się twierdzą nowej siły – Nasz Dom!

DOBRA ZMIANA

Wygrana sił patriotycznych w 2015 roku dokonała, we współczesnej historii Polski, zasadniczego przełomu. Nasz kraj zawrócił z katastrofalnego kierunku, jaki nadała mu transformacja ustrojowa, zainicjowana Okrągłym Stołem.
Zapoczątkowane zmiany zachodzą w trzech fundamentalnych dziedzinach:

- ideologicznej

- ekonomicznej

- politycznej

W każdej z tych  dziedzin zmiany mają charakter przeciwstawny w stosunku do treści i praktyk III Rzeczypospolitej. Odcinają się przeto ostro od tego patologicznego tworu ustrojowego.

1. W dziedzinie ideologicznej nastąpił odwrót od niszczącego Polskę kulturowo i światopoglądowo post-marksistowskiego,  nihilistycznego postmodernizmu.
Zmiana zachodzi w kierunku tradycyjnych treści cywilizacji europejskiej, wywodzących się z greckich zasad prawdy i dobra.

2. W dziedzinie ekonomicznej nastąpił odwrót od niszczącego nasz kraj gospodarczo neoliberalizmu.
Zmiana zachodzi w kierunku gospodarki, w której zasadniczą rolę odgrywa polityka gospodarcza państwa.

3. W dziedzinie politycznej nastąpił odwrót od  „państwa teoretycznego”, czyli od wewnętrznego rozstroju państwa. Nastąpił również odwrót od służalczości w stosunku do silnych ośrodków za granicą.
Zmiana zachodzi w kierunku odbudowy struktur państwowych  i prowadzenia podmiotowej polityki zagranicznej.

czytaj całość

INNE